11111111111111

Мастер план

Комплексът е с РЗП 40 209 кв.м се състои от пет сгради, е проектиран с единно пространствено и комуникационно решение. Четирите жилищни сгради („А“, „В“, С“ и „D”) са проектирани по периферията на терена, като оформят общо вътрешно-квартално пространство, а сграда „G“ е изцяло подземна. Тя осъществява транспортно-комуникационната достъпност до подземните гаражи, едновременно с което в нея са проектирани 80 паркоместа.

Достъпът до поземните паркоместа се осъществява от подземна улица, завършваща в двата си края с две двупосочни рампи.

Внимание!

Моля, завъртете устройството си хоризонтално за по-добра визия на сайта.

Не ми напомняй повече.